Elektrika


Proizvodni program električnih naprav je razdeljen na dve skupini:

Ogrevanje

 

V kolikor ste se odločili za ogrevanje na elektriko, so vam na razpolago kotli za centralno ogrevanje, ter konvektorji in kaloriferji.

Topla voda

 

Vkolikor ste se odločili za ogrevanje sanitarne vode s pomočjo elektrike, so vam na razpolago pretočni grelniki vode.