Olje

Izbor kurilnega olja kot goriva je dobra odločitev. Poleg ekonomičnosti so uporabniki popolnoma neodvisni, saj razpolagajo s svojimi zalogami energije.

V programu je oljni kondenzacijski kotel:

Oljni kondenzacijski kotel


 
 
Naprava icoVIT zaradi gorilnika, izmenjevalca toplote in elektronike predstavlja merilo za vse kondenzacijske oljne kotle