Regulacija


Vaillantov program regulacije vključuje sobne termostate, ki zagotavljajo temperaturo v prostoru s konstantno kotlovsko temperaturo, ter vremensko vodene regulacije, pri katerih je kotlovska temperatura odvisna od zunanje temperature.

Sobni termostati

 

S pazljivo izbiro termostata se optimira delo naprave za ogrevanje. Modeli z modulacijo omogočajo boljši izkoristek, bolj konstantno temperaturo v prostoru, ter optimalno temperaturo v sami ogrevalni napravi.

Vremensko vodena regulacija

 

Modulirajoča regulacija temperature dvižnega voda v odvisnosti od zunanje temperature.

vrnetDIALOG

 

Internet komunikacija