Solarni sistemi


Od samega začetka razvoja moderne tehnologije ogrevanja je Vaillant kot največji evropski proizvajalec, zaznamoval  napredek na tem področju z razvojem inovativnih naprav za solarno ogrevanje sanitarne tople vode, kakor tudi sisteme za podporo ogrevanja.

Naprave, ki so med seboj usklajene in ki se lahko po želji kombinirajo, tvorijo Vaillantov inteligentni sistem, kateremu pripada tudi nova generacija sistemov auroTHERM, auroTHERM exclusiv ter njim pripadajoča oprema.
Z uporabo sončne energije lahko prihranimo do 60% letnih stroškov za ogrevanje sanitarne tople vode in ogrevanja stavbnih površin, kar pomeni, da konvencionalno ogrevanje tople vode poleti praktično ni v uporabi.

Kolektorji

 

Najpomembnejši del solarnega sistema so kolektorji, ki prenašajo sončno energijo iz okolice na solarne vsebnike oziroma zalogovnike.

Vsebniki

 

Da bi lahko sončno energijo ne glede na spremenljive vremenske pogoje čim bolj izkoristili, jo moramo akumulirati. V ta namen uporabimo solarne vsebnike.

Regulacija

 

Delo solarnega sistema je nemogoče brez kvalitetne solarne regulacije. Njena funkcija je, da vključuje in izključuje solarno črpalko, čim temperaturna razlika med kolektorjem in vsebnikov preseže oziroma pade pod zahtevano.

Solarni paketi

 

Paketi, v katerih bo vsak našel njemu ustrezno rešitev.

auroCOMPACT

 

Kondenzacijski kombinirani kotel za ogrevanje in solarno pripravo sanitarne tople vode.